O nás

Základné údaje


 • Obchodné meno firmy: MS Trading, s.r.o.
 • Sídlo firmy: Okružná 150/28, Čadca 02204
 • IČO : 47877782
 • DIČ : 2024129305
 • Registrácia: Okresný súd Žilina Oddiel: Sro,
 • Vložka: 62676/L
 • Štatutárny orgán: Marek Stráňavský
 • telefón: +421 949866562
 • e-mail: info@ozaj.eu
 • Adresa: Raková 1631
 • Obec: 02351 Raková
 • Štát: Slovensko

Dozorný orgán SOI (Slovenská Obchodná Inšpekcia)

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139


Zameranie e-shopu.

Náš internetový obchod je zameraný hlavne na predaj výrobkov remeselníkov .


Slovenský kroj Nano výrobky Blanciar spinka Slovenské kroje