Ako čistiť kroj / krojové súčiastky?

Správna starostlivosť o krojové súčiastky ako klobúky, opasky, krpce či čižmy vám pomôže v predĺžení životnosti vášho kroja. Pokiaľ sa o súčiastky kroja budete starať s prístupom, aký si vyžadujú, odmenia vás kvalitné materiály použité pri ich výrobe mimoriadne dlhou životnosťou.

Starostlivosť o klobúky

Čistenie klobúka šetrne a efektívne

Pri klobúkoch je dôležité mať na pamäti, že materiál, ktorý je na ich výrobu použitý, je od výroby vhodný na použitie v exteriéri aj v daždivom počasí, avšak nie je vhodné klobúk priamo máčať vo vode, či nebodaj ho prať v automatickej pračke alebo ručne. Na čistenie klobúka je vhodné použiť jemný, suchý kartáčik, ktorým citlivo odstránite prach a iné pevné usadeniny. Ak by sa na klobúku usadili iné druhy nečistôt, ako napríklad škvrny od jedla, mastnoty, či rôzne fľaky od tekutín, potom odporúčame použiť šetrný čistiaci prostriedok, najlepšie na prírodnej báze, bez obsahu agresívnych chemických látok. Osvedčený prípravok na takúto údržbu je napríklad Isokor Sofa Cleaner, ktorý okrem toho, že účinne a šetrne odstráni škvrny a mastnotu, eliminuje aj prípadne pachy z klobúka. Dôležité pritom je, že tento prípravok je šetrný k materiálu a nepoškodí ani materiál ani pigment použitý na jeho farbenie. Prípravok naneste priamo na škvrnu, jemne zapracujte mäkkým kartáčikom alebo štetcom a nechajte pôsobiť. Po niekoľkých minútach odstráňte prebytočnú tekutinu nasiakavou utierkou alebo špongiou.

Ako udržať klobúk dlhodobo čistý?

Vyčistiť klobúk keď sa zašpiní správne a šetrne je veľmi dôležité. Snáď ešte dôležitejšie a určite účinnejšie, je vykonať preventívne opatrenia, aby ku zašpineniu klobúka dochádzalo podstatne menej. Kvalitná a vhodná impregnácia klobúka vám pomôže predchádzať nadmernému zmáčaniu počas dažďa aj nadmernému znečisteniu pri bežnom používaní. Vhodná impregnácia, ako napríklad Isokor Lotos Profi, tiež zlepšuje pevnostné a odolnostné vlastnosti klobúka. Impregnáciu klobúka je vhodné vykonať aspoň raz za pol roka, prípadne podľa intenzity používania. Ak klobúk dáte na hlavu len raz ročne, na Vianoce či inú príležitosť, potom vám bohato stačí impregnovať klobúk raz za rok, práve pred vhodnou udalosťou. Ak však klobúk nosíte pravidelne, na vystúpenia, festivaly či iné udalosti, potom je vhodné uvážiť častejšiu impregnáciu, aspoň 2x za rok.

Starostlivosť o opasky a výrobky z kože

Podobne ako každý výrobok z kože aj výrobky z radu krojových odevov majú svoje špecifiká, ktoré je vhodné pri údržbe dodržiavať, aby ste dosiahli dlhú životnosť opaskov, krpcov či čižiem

Čistenie opaskov, krpcov a čižiem

Opasky aj krpce z našej výroby sú bežne morené a zľahka ošetrené lakom tak, aby sa špinili čím menej a zároveň aby sa na nich vytvárala postupne patina, ktorá dodáva ľudovému odevu „dušu“. Ak by sa však predsa stalo, že sa opasok či krpce zašpinia, potom odporúčame v prvom rade skúsiť čistenie špongiou mierne navlhčenou do čistej vody. Ak by nečistota odolávala, potom je vhodné vyskúšať podobne ako pri klobúkoch šetrný prírodný čistiaci prostriedok, ako napríklad Isokor Cleaner, ktorý bežne a s veľkým úspechom používame aj na naše vlastné kroje. Prípravok je vhodné nanášať v primeranom objeme a po nanesení povrch očistiť špongiou alebo nasiakavou utierkou.

Čistenie čižiem je o niečo jednoduchšie. Čižmy sú viac morené aj lakované ako opasky či krpce a preto aj ich čistenie podlieha menej prísnym opatreniam. Rovnako ako pri každom koženom povrchu nie je vhodné ani čižmy máčať veľkým množstvom vody. Vhodnejšie na odstránenie pevných nečistôt je použiť navlhčenú špongiou a jemne odstrániť všetky pevné nečistoty.

Pokiaľ sa kožené prvky vášho kroja z nejakého dôvodu zmáčajú, odporúčame ich sušiť pomaly, nie na prudkom, silnom zdroji tepla.

Mazanie, impregnácia kožených výrobkov, opaskov a obuvi

Na výrobky z koženej hladenice, teda opasky a krpce, odporúčame používať balzám zo včelieho vosku, prípadne ľanový olej. Pri použití ľanového oleja je dôležité primerané dávkovanie. Ľanový olej totiž zmäkčuje kožu a priveľmi zmäkčené krpce by mohli strácať svoj prirodzený tvar. Použitie ľanového oleja preto odporúčame najmä v úvodnej časti nosenia nových krpcov, kedy je potrebné krpce „rozchodiť“. Následne je na povrchovú ochranu vhodnejšie používať balzám so včelím voskom. Ošetrenie takýmto balzámom odporúčame realizovať po každom použití krpcov.

Opasky nie sú také citlivé na povrchové ošetrnie, keďže neprichádzajú do priameho styku s vlhkou zemou, trávou, či inými zdrojmi znečistenia, ako sa to deje napríklad pri krpcoch. Preto opasky je postačujúce ošetriť balzámom so včelím voskom až po prípadnom čistení od vážnejších nečistôt.

Čižmy je vhodné ošetrovať, podobne ako krpce, po každom nosení a po každom čistení. Rovnako ako pri krpcoch môžete aj na čižmy používať balzám so včelím voskom. Pri čižmách prichádzajú do úvahy aj rôzne výrobky obsahujúce čierne farbivo. Najmä pri pravidelnom nosení sa môže farba z čižiem postupne zodrieť a tento pigment môžete postupne nahrádzať vhodnými prípravkami pre ošetrenie koženej obuvi


Slovenský kroj Nano výrobky Slovenské kroje Blanciare a ľudové pracky